Partner sectie2023-05-03T19:57:05+00:00

Strategie en actieplan van Stichting Travel Trade Holland 2022

Stichting Travel Trade Holland is ontstaan vanuit de Travel Trade behoefte van toeristische organisaties, DMO’s en attracties in Nederland. Stichting Travel Trade Holland richt zich op de marketing en promotie van Nederland, in de breedste zin van het woord, naar de (inter)nationale Travel Trade.

Op het gebied van Travel Trade verzorgt NBTC kennis en inzichten voor de sector, onderhouden ze contact met de belangrijkste touroperators en OTA’s en faciliteren ze evenementen zoals het ITB. Stichting Travel Trade Holland richt zich op de marketing en promotie van Nederland, in de breedste zin van het woord, naar de (inter)nationale Travel Trade.

Stichting Travel Trade Holland verdeelt de Travel Trade in de volgende segmenten:

  • Touroperators (B2B)
  • Wholesalers (B2B)
  • Agents (B2B)
  • OTA’s (B2C) worden, indien partners hierom vragen, desgewenst uitgenodigd voor events en FAM-trips.

Nederland staat als bestemming wereldwijd bekend onder de naam “Holland”, een naam die zich ook gemakkelijk laat vertalen (Holanda, Olanda, La Hollande, etc.). Om deze reden is “Holland” in de stichtingsnaam verwerkt. “Holland” zal enkel in de naamgeving van de stichting te vinden zijn als herkenning en ‘brand’. In alle correspondentie zal over Nederland gesproken worden. Zo volgt Stichting Travel Trade Holland een tweesporenbeleid en wordt gewerkt met beide namen.

De speerpunten van de strategie van Travel Trade Holland zijn:

  1. Het promoten en zichtbaar maken van Nederland als destinatie
  2. Contacten leggen met bezoekers, bedrijven en instellingen in binnen- en buitenland
  3. (Netwerk)Bijeenkomsten organiseren voor en met partners
  4. FAM-trips organiseren voor (inter)nationale relaties en partners
  5. Mede-organiseren en ‘branden’ van beurzen en representatie in het buitenland
  6. Stimuleren en aangaan van samenwerkingsverbanden

Het streven is om iedere maand/iedere twee maanden een partnerbijeenkomst te organiseren, mits deze bijeenkomst ook informatief van karakter is. Tevens worden deze netwerkbijeenkomsten regelmatig samen met een FAM-trip (minimaal 3 per jaar) gepland, waarmee ontmoetingen tussen B2B partijen en (inter)nationale organisaties met partners worden gefaciliteerd. Mocht een partner niet aanwezig kunnen zijn bij deze events, dan blijven zij alsnog op de hoogte via de Stichting Travel Trade Holland Partnerupdate.

Diverse beurzen worden door Stichting Travel Trade Holland ‘gebrand’ en mede-georganiseerd en er worden events voorafgaand aan geselecteerde beurzen opgezet. Er zullen ook partnerevents plaatsvinden rondom beurzen.

Partnerwerving is cruciaal om op deze manier een zo divers en breed mogelijk Nederland te kunnen vertegenwoordigen en uit te stralen. Zo kan zoveel mogelijk worden ingezet op spreiding van en waarde toevoeging voor de bezoeker. Ook wordt hiermee de slagkracht en financiële positie van Stichting Travel Trade Holland vergroot, waardoor de activiteiten kunnen worden uitgebreid.

Samenwerkingsverbanden zijn er momenteel al met VDN, MKB-NL, NBTC en ETOA*. Samenwerkingen in de breedste zin van het woord zullen verder worden opgebouwd, versterkt en uitgebreid.

Duurzaamheid

Op ‘Sustainability’ gebied zal Stichting Travel Trade Holland zich inzetten om duurzaamheid zoveel mogelijk te stimuleren. Dit zal in eerste instantie gebeuren door het aanbieden van een ‘Green Label’ aan partners. Onder duurzaamheid verstaat Stichting Travel Trade Holland spreiding van de bezoeker, het streven naar een circulaire economie en economische duurzaamheid, waarin de bezoekerseconomie bijdraagt aan de lokale economie.

Pers zal altijd gevraagd worden bij FAM-trips en persberichten zullen met regelmaat worden uitgestuurd. Hierop ligt echter niet de focus in de opstartfase.

Regelmatig zullen er mailingen worden uitgestuurd door Stichting Travel Trade Holland met een informatief karakter en het uitlichten van partners.

(*Verenigde Dagattracties Nederland, Midden-Klein Bedrijf Nederland, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, European Tour Operator Association)

Go to Top