Het bestuur

Stichting Travel Trade Holland is een onafhankelijke stichting waar eenieder op persoonlijke titel aan deelneemt en neutraal te werk zal gaan. Uiteraard neemt iedereen zijn of haar expertise en knowhow mee, maar laat zijn/haar eventuele (zakelijke) belangen buiten beschouwing. Om dit mogelijk te maken is er gekozen voor een groot en divers bestuur uit alle segmenten uit onze industrie, bestaande uit de volgende personen:

Linda Barnhoorn
van Delft

Voorzitter

Justin
Kooijman

Secretaris

Rogier
Staal

Penningmeester

Martin
Heida

Bestuurslid

Kees
Noomen

Bestuurslid

Rolf
Pepers

Bestuurslid

Lies
Boelrijk

Bestuurslid

Karin
Hoogland

Bestuurslid

Ramón
van der Storm

Bestuurslid